English [en]   العربية [ar]   български [bg]   català [ca]   dansk [da]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   galego [gl]   日本語 [ja]   Nederlands [nl]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   română [ro]   русский [ru]   српски [sr]  

This translation may not reflect the changes made since 2009-07-23 in the English original. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Есеји и чланци

Ова страница наводи низ чланака који описују филозофију Покрета за слободни софтвер, која нам пружа мотивацију за изградњу слободнософтверског оперативног система ГНУ.

Ми одржавамо и списак организација које раде у корист слободе рачунарске изградње и електронске комуникације.

О слободном софтверу

Питање слободног софтвера је питање слободе: људи би требало да буду слободни да користе софтвер на све начине који су корисни по друштво. Софтвер се разликује од материјалних ствари — столица, сендвича и бензина — по томе што се може умножавати и мењати много једноставније. Ове могућности чине софтвер корисним, што он и јесте; ми сматрамо да би корисницима требало дозволити да их искористе.

О оперативном систему ГНУ

Лиценцирање слободног софтвера

Закони и проблеми

Патенти

Управљање дигиталним препрекама

Пропагандистички израз „интелектуална својина“

Културолошка и социјална питања

Разно

Терминологија и дефиниције

Подршка слободи софтвера

Филозофски хумор

Примедбе преводиоца:
  1. Игра речима: на енглеском је gates = „врата“, а bars = „решетке“. [СР]

НАЗАД НА ВРХ


[FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation.